OP-201

OP-201
分享至:

氣動剪線工具

 

 

型號  剪切厚度能力 剪切直徑能力 耗氣量 全長 入氣接頭 重量
Aluminum(mm) Copper(mm) Iron(mm) l/min cfm mm inch P.T kg lb
OP-201   1.0 0.5 28 1 140 5.51 1/4 0.2 1.44