OP-202

OP-202
分享至:

氣動剪線工具

 

 

型號  剪切厚度能力 剪切直徑能力 耗氣量 全長 入氣接頭 重量
Aluminum(mm) Copper(mm) Iron(mm) l/min cfm mm inch P.T kg lb
OP-201   1.6 1.0 28 1 160 6.3 1/4 0.25 0.55